Newtrims article published in Habit

Det finns pengar att spara på inköp av tillbehör

Covidkrisen har intensifierat konkurrensen inom klädindustrin kraftigt. Nu gäller att se över alla kostnader och företaget Newtrims International AB vet hur man kan skära i kostnaderna för komponenter som behövs för att producera kläder .

– Pandemin har visat företag inom textil- och skobranschen att det är viktigt att se över sina leveranskedjor, säger Per H. Storm Danielsen på företaget Newtrims International AB, ett företag som är specialiserad på att optimera i leverantörsledet och minska kostnaderna för inköp av tyger och tillbehör. Stigande kostnadstryck, ökade krav på reell hållbarhet och striktare regler gör att supply chain management är viktigare än någonsin om man vill behålla sin konkurrenskraft.

Per H. Storm Danielsen tar ett exempel. Ett outwearföretag tillverkar och säljer skidkläder men även street-, fritids- och golfkläder. Företaget lägger stor vikt vid kvalitet och funktion i sin varumärkesbyggande kommunikation, vilket har lett till multi-branding och många olika tillbehör på varje plagg. I leveranskedjan ingår inköp av tillbehör från ett 30-tal leverantörer i flera olika länder.

– Rent allmänt kan man säga att. beroende på typ av kläder och stil, står tyger och tillbehören för upp till 60 procent av produktionskostnaden – så kallat FOB-pris, från material och tyger till foder, etiketter, förpackningar, blixtlås, knappar, och mycket annat. – Fokus bör alltid ligga på frågan hur man optimerar leverantörsnätverket och anpassar kostnaderna, så kallad right costing, menar Per Harald Storm Danielsen och fortsätter: – Prisökningar i leveranskedjan kan ju inte överföras till kunderna. Därför står leverantörerna inför valet att antingen spara på marginalen eller optimera kostnaden.

Newtrims affärsidé bygger på ett beprövat koncept som har vidareutvecklats under många år. Kort sagt arbetar Newtrims för att integrera alla komponenter i en hållbar och effektiv produktions- och inköpsstrategi.
Som ett första steg analyseras kostnaden och organisatoriska strukturer för att identifiera dold potential. Som en del av revisionen granskas både Tier 2 och Tier-2-leverantörerna. Detta följs av en grundlig analys av leverantörs- och utgiftsramen, uppläggning av leveranskedjan och befintliga processer. I enlighet med företaget definieras därefter mål.

som förbättrar leveranskedjestrategin. Samtidigt levererar man verktyg för att skapa en detaljerad kostnadstransparens mellan varumärket och syfabriken. – Vi erbjuder inte bara en genomtänkt analys och ett koncept, utan vi tar också hand om implementeringen, understryker Per H. Storm Danielsen. Vårt främsta mål är att presentera möjligheter och erbjuda alternativ. Vi hjälper våra kunder att dra nytta av den identifierade potentialen, inklusive implementering av nya leverantörer och stöd i förhandlingar. Dessutom förhandlar vi om betalningsvillkor, ledtider, minsta orderkvantiteter, transportkostnader för komponenter för produktion med mera. Och allt detta påverkar FOB-priset.
Per H. Storm Danielsen fortsätter: – Om vi sänker materialkostnaden med 10 procent betyder det i teorin att FOB-priset sjunker med sex procentenheter.
Trots denna flexibilitet på alla områden finns det ingen tolerans i ett avseende avslutar Per H. Storm Danielsen: – Kvaliteten äventyras aldrig.

”Företagen kan välja att använda kostnadsminskningen för att använda mer hållbara material eller se till att de anställda på syfabrikerna får bättre betalt.”

Fakta

Newtrims International AB är specialiserat på att optimera upphandlingen av kläd- och skomärken, särskilt när det gäller FOB (Free on Board). Kostnadsstrukturen när produktionen finns i Asien är (i genomsnitt): 20 procent tillbehörskostnader. 40 procent tygkostnader, 20 procent sykostnader samt 20 procent omkostnader, administration och vinst.

Problemet för många varumärken är att man inte har korrekta materialförklaringar (BOM), de system man har är inte smidiga och flexibla nog för att hålla jämna steg med produktutvecklingen. Lösningen är: Opencosting.com, en plattform för kostnadsbenchmarkering av olika produkttyper.

Läs mer på vår hemsida

Share post on social media

Rekommenderade artiklar